Annonseringsregler för hemsidan och Labyrinten

Från och med 10 mars 2013 krävs följande för att kullar och avelshanar ska kunna annonseras när det gäller gäller pyruvatkinas brist (PK-def), rdAc mutation och ögonspegling :
 

DNA-test resultat:
 

*Kullar: Kopior på intyg som styrker att minst en förälder till en kull är DNA-normal med avseende på både rdAc och PK-def mutation ska skickas till den som ansvarar för hantering av DNA-intyg i Aby & Somaliringen. Intygen ska avse föräldrar eller tidigare generationer.

*Avelshanar som annonseras ska ha känd rdAc/PK-def status (normal eller bärare). Kopior på intyg ska skickas till den som ansvarar för hanteringen av DNA-intyg. Intygen ska avse avelshanen eller tidigare generationer.

 

Ögonspegling när det gäller både kullar och avelshanar:

Vi rekommenderar att katter över två år ska vara ögonspeglade. Kopior på ögonspeglingsintyget  skickas till den som ansvarar för ögonspeglingsregistret. Ögonspegling är dock inte längre ett krav för att få annonsera.

Den som inte vill ha resultaten utlagda på Pawpeds ska ange detta.
(Annonseringsreglerna antogs av årsmötet 2008.) Klicka i vänstermenyen för policies och stadgar