• Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Hälsa

Abessinier och Somali är sunda kattraser där man eftersträvar ett naturligt och anatomiskt korrekt kattutseende. Raserna saknar därför problem som är förknippade med avel där kännetecknet för rasen är en defekt. Sjukdomarna PRA och PK-brist ärvs recessivt, vilket innebär att katten måste ärva ett defekt anlag från vardera föräldern för att få symtom. Sedan några år finns DNA test för bägge sjukdomarna, vilket innebär att de är under kontroll. Patella luxation är en defekt där ärftligheten är oklar.

 

Samarbetspartner

Annons