Kattklubbar/Förbund

 

Faktasidor

Sverak
Sveriges kattklubbars Riksförbund

 

PawPeds
Ett projekt som arbetar för hälsa och korrekt avel av raskatter med hjälp av bla. databaser.

Aby- ja somalikissat AbyS ry
AbyS ry är en rasring för Abesinier och Somali Finland

 

Det bakteriologiska immunförsvaret.
Artikel som beskriver hur immunförsvaret fungerar och hur man kan stärka det hos sin katt.

Absolut Kattklubb
Med abessinier och somali i fokus

 

Vad är felina blodgrupper eller blodtyper?
Artiklar om felina blodgrupper och neonatal isoerytolys.

   

Kattens blodgrupper och felin neonatal isoerytrolys
Artikel om felina blodgrupper och neonatal isoerytrolys.

   

Kattstatus
Fakta, artiklar och tips för kattägare

   

Electronic Register of Somalis
Databas som samlar somalis i världen