GDPR

Aby & Somaliringen värnar om våra medlemmars enskilda rättigheter och personuppgifter. Vi vill informera hur vi, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, samlar in, använder, lagrar, delar och raderar personuppgifter.

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

För att vara medlem i Aby & Somaliringen krävs det att du medger registrering av ditt namn samt dina kontaktuppgifter. Det är för att du ska kunna tillgodogöra dig de förmåner som ett medlemskap innebär samt för att vi ska kunna kontakta dig.

Övriga uppgifter som kan komma att samlas in sker endast med samtycke från dig som medlem, det kan till exempel handla om en anmälan till en aktivitet eller annonsering av kull och avelshane på hemsidan och i medlemstidningen Labyrinten.

Vilken information samlar vi in och hur gör vi det?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som medlem via formulär på hemsidan, oftast i samband med att du blir medlem i Aby & Somaliringen. Du bör även meddela vår medlemsansvarig när dina personuppgifter ändras, antingen via formulär eller per mejl.

Till medlemsregistret samlas uppgifter in om namn, adress, telefon, e-post och eventuellt stamnamn. Dessutom registrerar vi när du betalar din medlemsavgift.

Publicering av uppgifter på klubbens hemsida sker alltid på medlemmens eget initiativ, dvs med samtycke. Bilder, namn och underlag till annonser skickar du själv till webmaster och Labyrintens redaktion.

Vad gör vi med informationen?

Den information som samlas in används för att kunna leverera dina medlemsförmåner samt kommunicera med dig som medlem, till exempel utskick av Aby & Somaliringens tidning Labyrinten.

Vid aktiviteter kan föreningen ta bilder som läggs ut på hemsidan och publiceras i Labyrinten. Du har alltid rätt att be oss ta bort information och fotografier på dig från hemsidan. Kontakta webmaster om du vill göra detta.

Vem kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till?

Om myndighet begär ut uppgifter med stöd av svensk lagstiftning kan uppgifter lämnas ut.

Aby & Somaliringen har ett samarbetsavtal med Agria djurförsäkringar och kan enligt detta avtal lämna kontaktuppgifter om enskilda medlemmar till bolaget. Om du inte vill att dina personuppgifter lämnas till Agria meddelar du detta till medlemsansvarig, så lämnar vi inte ut någon information om dig.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra utomstående.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Uppgifter i medlemsregister och på hemsidan lagras under den tid som medlemskapet är aktivt för att sedan raderas senast i april året efter.

Personuppgifter som inhämtas vid anmälan till aktiviteter lagras till dess att aktiviteten har genomförts om inte annat har angivits i samband med anmälan.

Din rätt som registrerad

Som medlem har du rätt att kontakta oss för att få ut vilken information klubben har samlat om dig. Begäran ska skickas skriftligen till medlemsansvarig. Kontakta medlemsansvarig om du upptäcker felaktiga uppgifter gällande dina personuppgifter så att vi kan rätta till dem.

När ditt medlemskap är avslutat kan du begära skyndsam radering av dina personuppgifter hos föreningen.

Förändringar

Lagar om dataskydd och personuppgifter kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra medlemmars integritet högt, och följer dataskyddslagarna inom EU och Sverige.

Har du några frågor?

Har du frågor eller synpunkter som rör vår integritetspolicy kan du vända dig till Aby & Somaliringens styrelse. Kontaktinformation finns på vår webbsida.

Här finns vi

Vår webbplatsadress är: https://abysomali.se.

Kommentarer

När besökare lämnar information i formulär på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

Akismet: Vi samlar information om besökare som kommenterar på webbplatser som använder vår Akismet anti-skräppost-tjänst. Informationen vi samlar in beror på hur användaren konfigurerar Akismet för webbplatsen, men brukar innehålla kommentatorns IP-adress, användaragent, hänvisare och webbplats-URL (tillsammans med annan information som tillhandahålls direkt av kommentatorn såsom dess namn, användarnamn, e-postadress och själva kommentaren).

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Scroll to Top