ASHA - Aby & Somaliringens hälso- och avelsråd

Hälso- och avelsrådet ansvarar för att samla och sprida information om abessinierns och somalins hälsa och avelsarbete. Det kan gälla genetikfrågor och andra allmänna avelsfrågor.

Våren 2011 bildades Aby & Somaliringens hälso- och avelsråd (ASHA). Rådets medlemmar har avelserfarenhet av abessinier och/eller somali samt god kunskap i genetik. De har utsetts av Aby & Somaliringens styrelse. 

ASHAs medlemmar 

Birgitta von Oelreich – sammankallande birgitta@abysomali.se
Carin Sahlberg carin@abysomali.se
Kontakta oss gärna!

Statistikinsamling

I syfte att bedöma hälsoläget hos våra raser, kullarnas storlek och sundhet samt de vanligaste dödsorsakerna hos abessinier och somali har ASHA lagt ut flera enkäter. Genom denna statistik – och uppföljning i framtiden – kan vi upptäcka eventuella tendenser.

Pågående enkät

Livslängdsundersökning abessinier och somali från 2015 >
Denna enkät har tagits fram för att få veta hur gamla våra abessinier och somali blir och vad de dör av. Alla som har förlorat en abessinier eller somali efter maj 2015 får gärna besvara frågorna. Vi frågar efter vid vilken ålder katten dog och varför den dog/avlivades. Du kan fylla i enkäten flera gånger, för olika katter.

Alla är välkomna att besvara frågorna. Enkäten besvaras helt anonymt. Inga enskilda svar kommer att offentliggöras. Tipsa andra aby- och somalivänner om livslängdsenkäten. Fyll gärna i när sålda avkommor dör, om den nya familjen inte gör det.

 

Riktlinjer för hälso- och avelsrådet

  • Rådets medlemmar ska vara opartiska och upprätthålla konfidentialitet.
  • Rådets medlemmar får endast diskutera enskilda fall inom rådet.
  • Rådet ska efter bästa förmåga bistå med rådgivning när det gäller avel, genetik, hälsa och uppfödning.
  • Rådet ska samla in statistik kring våra rasers hälsotillstånd, livslängd och dödsorsaker.
  • Rådet ska samla in statistik kring kullstorlek, defekter och dödlighet hos kattungar.
  • Rådet ska informera rasringens medlemmar (till exempel via Labyrinten) om eventuella hälsoproblem som berör våra raser.
  • Rådet ska avge årlig rapport om sitt arbete i februari månad till styrelsen.

Avslutade enkäter

Kullenkät 2013-2015 (inte klar)
Kullenkät 2010 – 2012
Enkäterna handlar om dräktighetens längd, ungarnas födsel, kullens storlek, eventuella döda eller defekta ungar, födelsevikt och liknande.
 

Hälsoundersökning 2012
Enkäten handlar om katters hälsa, ålder och hur katten lever.

Livslängdsundersökning 2016 – 2020
Livslängdsundersökning 2005 – april 2015 (var är den?)
Enkäterna handlar om vid vilken ålder katten dog och varför den dog eller avlivades.

Hälsorelaterade artiklar

Ur Labyrinten nr 1 2013:
Vad visar skadestatistiken 2013

Ur Labyrinten nr 3 2012:
Föreläsning med Agria 2012

 

Scroll to Top