Hälsa

Abessinier och somali är sunda kattraser med ett naturligt och anatomiskt korrekt kattutseende. De kan röra sig obehindrat, äta, sköta sin hygien, föröka sig osv.

Tidigare var raserna drabbade av de ärftliga sjukdomarna Progressiv Retinal Artrofi (PRA) och Pyruvate Kinase Deficiency (PK-brist). Numera finns det DNA-tester som gör att uppfödarna kan hålla de här sjukdomarna under kontroll. Båda defekterna ärvs recessivt, vilket innebär att kattungen måste ärva ett defekt anlag från vardera föräldern för att drabbas. De individer som endast bär på en enkel defekt gen blir inte sjuka, och kan användas i avel under förutsättning att katten kombineras med en katt helt fri från anlaget.

Patellaluxation (PL) innebär att kattens knäskålar blir instabila och kan halka ur led. Defekten har hittats hos flera kattraser och huskatter, även hos enstaka abessinier och somali genom åren. Det är en ovanlig defekt hos våra raser och ärftligheten är oklar.

Felin Neonatal isoerytrolys

Katter, oavsett ras, har tre olika blodgrupper, A, B och AB. A är den vanligaste blodgruppen medan AB är mycket ovanlig. A är dominant över B och AB, medan AB är dominant över B. Katter med blodgrupp B har bara anlag för B (är således homozygota) medan katter med blodgrupp A också kan bära anlag för blodgrupperna AB och B. Kattens olika blodgrupper kan orsaka problem i samband med blodtransfusioner.

Felin neonatal isoerytrolys uppstår om en honkatt med blodgrupp B blir parad  med en hankatt som har blodgrupp A och får kattungar med blodgrupp A. Katter med blodgrupp B bildar starka antikroppar mot blodgrupp A, medan katter med blodgrupp A bara har en svag antikroppsbildning mot blodgrupp B. Dessa antikroppar kommer att finnas i mjölken hos den digivande honkatten. När kattungarna diar tas antikropparna upp av tarmen och går ut i blodet där de börjar angripa kattungarnas röda blodkroppar som faller sönder.

Därför rekomenderar Aby och Somali ringne att man tar DNa test för att även får veta om ens katt är anlagsbärare av B-blod. Detta är inget som är skadligt för katten men vi rekomenderar att man inte bparar två anlagsbärare med varandra.

Scroll to Top