Extra Årsmöte 2024

Kallelse till extra årsmöte i Aby & Somaliringen

Välkommen till årsmöte måndagen den 6 maj 2024, kl 19:00

Mötet hålles digitalt.  Länk till mötet kommer att publiceras närmare mötet.

Handlingarna inför mötet är publicerad i Labyrinten 2024/1

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesfunktionärer:
 4. Ordförande
 5. Sekreterare
 6. Justerare
 7. Rösträknare
 8. Beslut om årsmötets behörighet (kallelse senast 14 dagar före årsmötet enligt stadgarna – publicerad i Labyrinten 1 2024)
 9. Fastställande av dagordning
 10. Röstning om styrelsens motion om ändring av stadgar enligt förslag publicerat i Labyrinten 1 2023
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande
Scroll to Top