Våren 2011 bildades Aby & Somaliringens hälso- och avelsråd (ASHA).
Rådets medlemmar har avelserfarenhet av abessinier och/eller somali samt god kunskap i genetik.
De har utsetts av Aby & Somaliringens styrelse. 
 

ASHAs medlemmar 

Birgitta von Oelreich - sammankallande Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Carin Sahlberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

ASHAs riktlinjer

• Rådets medlemmar ska vara opartiska och upprätthålla konfidentialitet.

• Rådets medlemmar får endast diskutera enskilda fall inom rådet.

• Rådet ska efter bästa förmåga bistå med rådgivning när det gäller avel, genetik, hälsa och uppfödning.

• Rådet ska samla in statistik kring våra rasers hälsotillstånd, livslängd och dödsorsaker.

• Rådet ska samla in statistik kring kullstorlek, defekter och dödlighet hos kattungar.

• Rådet ska informera rasringens medlemmar (t ex via Labyrinten) om eventuella hälsoproblem som berör våra raser.

• Rådet ska till styrelse avge årlig rapport om sitt arbete i februari månad.

 

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR

I syfte att ta fram ett statistiskt underlag för hälsoläget hos våra abessinier och somali har ASHA sammanställt tre enkäter.
ALLA är välkomna att besvara frågorna. Även om du inte bor i Sverige och/eller är medlem i Aby- & Somaliringen.
Enkäterna besvaras anonymt, varken ditt namn eller kattens id ska anges. Inga enskilda svar kommer att offentliggöras.
Sammanställningar av undersökningarna kommer att redovisas på rasringens hemsida och i Labyrinten under våren 2013.
 

Tipsa gärna andra aby- och somalivänner om enkäterna!

Tack för din medverkan!

 

Livslängdsundersökning
 
För att få veta hur gamla våra abessinier och somali blir och vad de dör av har denna enkät tagits fram.
Alla som har förlorat en abessinier/somali från år 2005 eller senare får gärna besvara frågorna.
Vi frågar efter vid vilken ålder katten dog, eventuella hälsoproblem den hade under livet och varför den dog/avlivades.
Om du har förlorat flera katter, kan du fylla i enkäten flera gånger.

Livslängdsenkät ABY/SOM >

https://abysom.surveymesh.se/application/start?id=ae9c8499-0b10-44a0-bddc-ef5821c516cb

 
Avslutade enkäter
Alla som har haft en kull med abessinier och/eller somali från 2010 och framåt
har besvarat frågorna som handlar om dräktighetens längd, ungarnas födsel,
kullens storlek, eventuella döda eller defekta ungar, födelsevikt och liknande.
Enkäten är besvarad när kullen är minst 12 veckor gammal.
 
Alla som haft en abessinier eller somali som är över tre månader gammal har besvarat enkäten
rörande sina katters hälsa, ålder och hur katten lever.

 
Utdrag ur Labyrinten nr 3 2012
Föreläsning med Agria

Utdrag ur Labyrinten nr 1 2013